Rynek Pracy

Jak podnieść swoją wartość na rynku pracy?

Rynek Pracy
Jak skutecznie podnieść swoją wartość na rynku pracy?

Trudna sytuacja na rynku pracy zmusza młodych do poszukiwań rozwiązań, które pozwolą im na lepszy start w dorosłość. Posiadanie odpowiedniego wykształcenia coraz rzadziej jest atutem, który jest dla pracodawców kluczowy. Zwracają oni szczególną uwagę jakie doświadczenie posiada kandydat na dane stanowisko. Dlatego coraz więcej młodych osób poszukuje możliwości jak najwcześniejszego zdobycia niezbędnych kwalifikacji. Czytaj więcej

Praca a wolontariat

Nie chcesz bać się bezrobocia?

Nie chcesz bać się bezrobocia? Zostań wolontariuszem!

Praca a wolontariat
Zostając wolontariuszem zwiększamy swoje późniejsze szanse na rynku pracy.

Wielu ludzi uważa, że w Polsce panuje duże bezrobocie. To powoduje rezygnację z poszukiwania pracy, bowiem „dla ludzi z moim wykształceniem i tak pracy nie ma”. Oznacza to frustrację, brak rozwoju, a nawet utratę chęci życia – osoby bezrobotne częściej chorują na depresję i popadają w nałogi. Tymczasem prawda jest taka, że praca i rynek pracy są praktycznie nieograniczone. Najczęściej ludzie pozbawieni pracy, a wraz z nią – w ich mniemaniu – perspektyw po prostu nie dostrzegają istniejących możliwości.

Nie ma pracy? Jest!

Rynek pracy to nie tylko ogłoszenia zawarte na witrynach internetowych czy w pośredniaku. To także stanowiska w mniejszych i większych firmach, szkołach i stowarzyszeniach, które być może jeszcze nie powstały. To potrzeby pracodawców, którzy zastanawiają się nad zatrudnieniem nowej osoby, ale jeszcze nie zaczęli rozglądać się za kimś odpowiednim. W tym sensie poszukiwanie pracy jest jak poszukiwanie skarbu: trzeba pukać do drzwi, pytać znajomych, roznosić CV.

Wolontariat jako pierwszy krok na rynek pracy

Aby tuż po ukończeniu studiów nie czuć się zdezorientowanym, warto już w ich trakcie zadbać o zdobycie doświadczenia. Nie tylko po to, by mieć punkt w życiorysie, ale także po to, by rozeznać, w czym jest się dobrym, a w czym nie. Wolontariat jest świetnym sposobem, by tego dokonać. Różne organizacje: społeczne, studenckie, pełniące działalność charytatywną, edukacyjną bądź kulturalną potrzebują wolontariuszy – osób, które nieodpłatnie będą pomagać w organizacji i realizacji rozmaitych przedsięwzięć. Każdy, bez względu na osobowość, talenty i temperament znajdzie tu coś dla siebie. Wolontariusz może opiekować się chorymi dziećmi w hospicjum, pomagać podczas festiwalu, zbierać pieniądze na jakiś szczytny cel lub tworzyć kampanię reklamową dla organizacji dobroczynnej. Dzięki temu nie tylko zdobędzie cenne doświadczenie, ale też pozna ciekawych ludzi i często po prostu dobrze się zabawi.

społeczne wykluczenie

Wolontariat a wykluczenie społeczne

społeczne wykluczenie
Wykluczenie to często marginalizacja.

Wykluczenie społeczne jest zagadnieniem na tyle poważnym, że od lat stanowi przedmiot namysłu i analiz na całym świecie. Trudno się temu dziwić, skoro problem dotyka wielu obywateli każdego państwa, skazując ich na marginalizację oraz życie w ubóstwie i poniżeniu. Jednym ze sposobów rozwiązania tego dylematu jest wolontariat – dobrowolna i nieodpłatna praca ochotnika (wolontariusza) na rzecz konkretnej grupy społecznej lub – mówiąc jeszcze bardziej precyzyjnie – określonego projektu. Działalność ta może przybierać rozmaite formy; wszystko zależy od warunków umowy zawartej między wolontariuszem a organizacją, która zaproponowała mu współpracę. Ktoś mógłby jednak spytać:  wolontariat a wykluczenie społecznie –  jaką obserwuje się tutaj zależność? Czytaj więcej

Wolontariat

Możliwości, jakie daje wolontariat

Czy opłaca się być wolontariuszem? Czasem chcielibyśmy zrobić coś dla innych i dla siebie, dla szeroko pojętego społeczeństwa. Nie każdy ma jednak pomysł, jak zacząć. Najprościej zastanowić się, co nas interesuje, jaki rodzaj pracy, a później zgłosić się do odpowiedniej organizacji, która prowadzi projekty oparte na wolontariacie.
Czytaj więcej