społeczne wykluczenie

Wolontariat a wykluczenie społeczne

społeczne wykluczenie
Wykluczenie to często marginalizacja.

Wykluczenie społeczne jest zagadnieniem na tyle poważnym, że od lat stanowi przedmiot namysłu i analiz na całym świecie. Trudno się temu dziwić, skoro problem dotyka wielu obywateli każdego państwa, skazując ich na marginalizację oraz życie w ubóstwie i poniżeniu. Jednym ze sposobów rozwiązania tego dylematu jest wolontariat – dobrowolna i nieodpłatna praca ochotnika (wolontariusza) na rzecz konkretnej grupy społecznej lub – mówiąc jeszcze bardziej precyzyjnie – określonego projektu. Działalność ta może przybierać rozmaite formy; wszystko zależy od warunków umowy zawartej między wolontariuszem a organizacją, która zaproponowała mu współpracę. Ktoś mógłby jednak spytać:  wolontariat a wykluczenie społecznie –  jaką obserwuje się tutaj zależność? Czytaj więcej

Wolontariat

Możliwości, jakie daje wolontariat

Czy opłaca się być wolontariuszem? Czasem chcielibyśmy zrobić coś dla innych i dla siebie, dla szeroko pojętego społeczeństwa. Nie każdy ma jednak pomysł, jak zacząć. Najprościej zastanowić się, co nas interesuje, jaki rodzaj pracy, a później zgłosić się do odpowiedniej organizacji, która prowadzi projekty oparte na wolontariacie.
Czytaj więcej