społeczne wykluczenie

Wolontariat a wykluczenie społeczne

społeczne wykluczenie
Wykluczenie to często marginalizacja.

Wykluczenie społeczne jest zagadnieniem na tyle poważnym, że od lat stanowi przedmiot namysłu i analiz na całym świecie. Trudno się temu dziwić, skoro problem dotyka wielu obywateli każdego państwa, skazując ich na marginalizację oraz życie w ubóstwie i poniżeniu. Jednym ze sposobów rozwiązania tego dylematu jest wolontariat – dobrowolna i nieodpłatna praca ochotnika (wolontariusza) na rzecz konkretnej grupy społecznej lub – mówiąc jeszcze bardziej precyzyjnie – określonego projektu. Działalność ta może przybierać rozmaite formy; wszystko zależy od warunków umowy zawartej między wolontariuszem a organizacją, która zaproponowała mu współpracę. Ktoś mógłby jednak spytać:  wolontariat a wykluczenie społecznie –  jaką obserwuje się tutaj zależność?

Przede wszystkim chodzi o to, że to właśnie osoby uznane za społecznie wykluczone mają szansę zostać wolontariuszami – poświęcając się takiemu zajęciu, niejako mimochodem nabywają nowe społeczne kompetencje, które niewątpliwie przydadzą się im w dalszym życiu. Wolontariat nie pozostaje także bez wpływu na ich umiejętności zawodowe – jego idea to przecież praca w celu wykonania określonego zadania. Osoby zagrożone przez wykluczenie społeczne posiadają większą niż inni ludzie potrzebę odnoszenia sukcesów, choćby niewielkich – i takie właśnie potrzeby będzie w stanie zaspokoić praca wolontariusza. Możliwości w tym zakresie są całkiem spore. Najpopularniejsza to tak zwany Wolontariat Europejski (EVS), stanowiący doskonałą okazję do wyjazdu za granicę i poznania innej kultury bądź obyczajów. Wolontariusz otrzymuje od organizatorów pomoc finansową i prawną, posiada gwarancję zakwaterowania i wyżywienia, a jego zadanie polega na pracy nad projektem, do którego się zgłosił. Wolontariat Europejski to ciekawa metoda niwelująca wykluczenie społeczne – nic dziwnego, że cieszy się popularnością.