Wolontariat

Możliwości, jakie daje wolontariat

Czy opłaca się być wolontariuszem? Czasem chcielibyśmy zrobić coś dla innych i dla siebie, dla szeroko pojętego społeczeństwa. Nie każdy ma jednak pomysł, jak zacząć. Najprościej zastanowić się, co nas interesuje, jaki rodzaj pracy, a później zgłosić się do odpowiedniej organizacji, która prowadzi projekty oparte na wolontariacie.
Co oznaczają pojęcia wolontariat i wolontariusz? Wolontariat to dobrowolne wykonywanie pracy pożytecznej społecznie bez otrzymywania za nią wynagrodzenia. A wolontariusz to osoba, która taką pracę wykonuje na rzecz innych. Najczęściej ludzie ci są skupieni w różnego rodzaju organizacjach, bo w takiej formie ich działanie jest skuteczniejsze, w grupie zawsze mogą zdziałać więcej. Zazwyczaj jest to jakaś organizacja pożytku publicznego, przyjmująca postać fundacji lub stowarzyszenia. Lider takiego ruchu koordynuje aktywność wolontariuszy i motywuje ich do działania.

Jakich dziedzin mogą dotyczyć projekty oparte na wolontariacie? Wolontariusze mogą opiekować się zwierzętami, zajmować się dziećmi, przynosić ulgę w cierpieniu osobom chorym, chronić środowisko oraz wykonywać wszelkie inne prace, które przynoszą korzyść społeczeństwu. Często ośrodki, które potrzebują pomocy, same poszukują wolontariuszy. Schroniska dla psów, hospicja, domy dziecka oraz świetlice środowiskowe regularnie apelują o wsparcie.

Jakie korzyści daje wolontariat wolontariuszom? Chociaż nie otrzymują oni za pracę wynagrodzenia, dostają inne, równie cenne rzeczy. Po pierwsze zyskują nowe doświadczenie, które może wpłynąć na ich poglądy osobiste. Trudne sytuacje, z jakimi się stykają, uwrażliwiają ich na potrzeby innych. Po drugie wolontariat daje im wiele satysfakcji. Cieszą się, że mogą komuś pomóc. Po trzecie otrzymują specjalne zaświadczenia o swojej pracy, które wystawia organizacja pożytku publicznego. A to tylko kilka przykładów. Najlepiej po prostu zgłosić swoją gotowość i samemu się przekonać, jak to jest być wolontariuszem.